/Επικοινωνία
Επικοινωνία 2019-10-15T12:25:06+03:00

Δημήτριος Ν. Χριστούλας
Ειδικός Αιματολόγος

Μεσογείων & Κριμαίας 2 Αθήνα, 11526, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ: 210 6981249
Κιν. 6983 521484
Fax: 210 7464676
Email: christoulasdimitrios@gmail.com
Web: aimatologos.net

Φόρμα επικοινωνίας: