/Επικοινωνία
Επικοινωνία 2018-11-24T12:26:06+00:00

Δημήτριος Ν. Χριστούλας
Ειδικός Αιματολόγος

Μεσογείων & Κριμαίας 2 Αθήνα, 11526, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ: 210 6981249
Κιν. 6983 621484
Fax: 210 7464676
Email: christoulasdimitrios@gmail.com
Web: aimatologos.net

Φόρμα επικοινωνίας: